ZAKRES USŁUG


KONSULTACJE
WIZOWE

W ramach konsultacji udzielamy obszernych wyjaśnień odnośnie aktualnie obowiązujących przepisów wizowych.


WERYFIKACJE SZANS
NA EMIGRACJE

W oparciu o wypełniony i przesłany formularz pełnej weryfikacji dokonujemy analizy realnych możliwości spełnienia przez klienta wszystkich kryteriów uzyskania wizy emigracyjnej w ramach programu emigracji zawodowej.


UZNANIE KWALIFIKACJI
ZAWODOWYCH

Pomagamy w prawidłowym przygotowaniu pełnej dokumentacji wymaganej do złożenia wraz z wnioskiem o uznanie wyuczonego i/lub wykonywanego zawodu.


EMIGRACJA - PEŁNY
SERWIS DORADCZY

Zakres pełnego serwisu doradczego w poszczególnych etapach procedury wizowej obejmuje analizę i wstępne czynności, złożenie wniosku wizowego oraz monitorowanie złożonego wniosku.KONTAKT


Suite 505, 368 Sussex Street

Sydney NSW 2000
(+61 2) 9283 6366

Imię i nazwisko (wymagane)

Email (wymagane)

Temat

Wiadomość