Emigracja biznesowa

KATEGORIE WIZ BIZNESOWYCH

Business Innovation and Investment (Provisional), subclass 188

Business Innovation and Investment (Permanent), subclass 888

Business Talent, subclass 132

Business Innovation and Investment (Provisional), subclass 188

Dla kategorii Business Innovation and Investment obowiązuje dwuetapowy proces przyznawania wiz stałego pobytu:
I Etap: wiza tymczasowa na okres 4 lat
II Etap: wiza stałego pobytu

WIZA MOŻE ZOSTAĆ PRZYZNANA W JEDNEJ Z PONIŻSZYCH PODKATEGORII (STREAMS):

KRYTERIA

1
Główne kryteria (wszyscy wnioskodawcy):

 • Nominacja rządu stanowego lub terytorialnego (nie dotyczy Premium Investor stream)
 • Wiek poniżej 55 lat (w niektórych przypadkach istnieje zwolnienie z tego wymogu)
 • Odniesiony sukces w prowadzeniu działalności gospodarczej/inwestycyjnej
 • Posiadanie majątku osobistego i udziałów w firmie
 • Uzyskanie co najmniej 65 pkt w teście punktowym

2Business Innovation stream:

 • Osobisty majątek (włączając w to wartość udziałów w firmie) w wysokości co najmniej $800.000
 • W ciągu ostatnich 4 lat przez okres co najmniej 2 lat roczny obrót firmy w wysokości co najmniej $500.000

3Investor stream:

 • W ciągu ostatnich 2 lat posiadanie osobistego majątku w wysokości co najmniej $2.250.000
 • Przynajmniej 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu firmą lub inwestycjami
 • Zainwestowanie co najmniej $1,5000,000 w obligacje australijskiego rządu stanowego lub
  terytorialnego
 • W okresie ostatnich 5 lat:
 1. Zarządzanie inwestycjami o wartości co najmniej $1,500,000, lub
 2. Zarządzanie firmą posiadając co najmniej 10% udziałów

4Significant Investor stream criteria:

 • Posiadanie majątku w wysokości co najmniej $5,000.000
 • Zainwestowanie co najmniej $5,000.000 na terenie Australii

5Premium Investor stream:

 • Nominacja Austrade
 • Posiadanie majątku w wysokości co najmniej $15,000.000
 • Zainwestowanie co najmniej $15,000.000 na terenie Australii

6Główne kryteria (wnioskodawca oraz każdy członek emigrującej rodziny:

 • Dobry stan zdrowia
 • Niekaralność

Business Innovation and Investment (Permanent), subclass 888

KRYTERIA

1Główne kryteria (wszyscy wnioskodawcy):

 • Posiadanie wizy Business Innovation and Investment (Provisional), subclass 188 (lub wizy Special Category visa, subclass 444 – dotyczy Business Innovation stream)
 • Nominacja rządu stanowego lub terytorialnego lub Austrade (dotyczy Premium Investor stream
 • Prowadzenie legalnej i aktywnej działalności gospodarczej/inwestycyjnej na terenie Australii

2Business Innovation stream:

 • Pobyt na terenie Australii przez okres co najmniej 1 roku w ciągu ostatnich 2 lat
 • Uzyskanie numeru identyfikacji podatkowej dla firm (ABN) i złożenie wymaganych deklaracji
  podatkowych w ciągu ostatnich 2 lat
 • W ciągu ostatnich 12 miesięcy osiągnięty obrót firmy w wysokości co najmniej $300,000 (istnieje możliwość uzyskania zwolnienia z warunku przez firmy działające na terenach małozurbanizowanych)
 • Osiągnięcie co najmniej dwóch z poniższych:
 1. Wartość aktywów netto firmy w wysokości co najmniej $200,000
 2. Łączna wartość osiągniętego majątku i aktywów netto firmy w wysokości co najmniej $600,000
 3. Zatrudnianie na pełen etat co najmniej 2 osób niespokrewnionych z właścicielem firmy, będących obywatelami australijskimi lub posiadaczami wiz stałego pobytu lub obywateli Nowej Zelandii

3Investor stream:

 • Pobyt na terenie Australii przez okres co najmniej 2 lat w ciągu ostatnich 4 lat
 • Posiadanie zainwestowanych $1,500,000 przez okres co najmniej 2 lat w ciągu ostatnich 4 lat

4Significant Investor criteria:

 • Pobyt na terenie Australii przez okres co najmniej 40 dni w każdym roku
 • Posiadanie zainwestowanych $5,000,000 przez okres co najmniej 4 lat

5Premium Investor stream:

 • Pobyt na terenie Australii przez okres co najmniej 1 roku
 • Posiadanie zainwestowanych $15,000,000 przez okres co najmniej 1 roku i przez cały okres posiadania wizy Business Innovation and Investment (Provisional) visa, subclass 188

6Główne kryteria (wnioskodawca oraz każdy członek emigrującej rodziny):

 • Dobry stan zdrowia
 • Niekaralność

Business Talent, subclass 132

Wiza może zostać przyznana w jednej z poniższych podkategorii (streams).
Jest to wiza stałego pobytu.

KRYTERIA

1Significant Business History stream - główne kryteria (wnioskodawca):

 • Nominacja rządu stanowego lub terytorialnego
 • Wiek poniżej 55 lat (w szczególnych przypadkach zwolnienie z wymogu)
 • Odniesiony sukces w prowadzeniu działalności gospodarczej
 • W ciągu ostatnich 4 lat przez okres co najmniej 2 lat posiadane aktywa netto firmy w wysokości co najmniej $400.000 oraz posiadając co najmniej 10% udziałów w firmie
 • Osobisty majątek (uwzględniając aktywa netto firmy) w wysokości co najmniej $1.500.000
 • W ciągu ostatnich 4 lat przez okres co najmniej 2 lat roczny obrót firmy w wysokości co najmniej $3.000.000

2Venture Capital Entrepreneur stream - główne kryteria (wnioskodawca):

Otrzymanie co najmniej $1,000,000 od australijskiej firmy oferującej kapitał inwestycyjny na rozpoczęcie lub rozszerzenie działalności gospodarczej w Australii.

3Główne kryteria (wnioskodawca oraz każdy członek emigrującej rodziny):

 • Dobry stan zdrowia
 • Niekaralność