Emigracja rodzinna – DZIECKO

EMIGRACJA RODZINNA – DZIECKO

KATEGORIE WIZ

Emigracja Rodzinna - DZIECKO

Child, subclass 101/802

Emigracja Rodzinna - DZIECKO

Adoption, subclass 102

Emigracja Rodzinna - DZIECKO

Orphan Relative, subclass 117/837

Child, subclass 101/802

Dla dziecka będącego na utrzymaniu australijskiego krewnego.

 • Wiek, poniżej 25 lat; dziecko powyżej 17 roku życia musi być uczniem szkoły dziennej i na utrzymaniu sponsora (w szczególnych przypadkach zwolnienie z wymogu)
 • Posiadanie sponsora (biologiczny/adopcyjny rodzic, macocha, ojczym) – stałego rezydenta/obywatela Australii lub uprawnionego obywatela Nowej Zelandii )
 • Stan cywilny wolny
 • Niekaralność
 • Dobry stan zdrowia
 • Stały rezydent/obywatel Australii lub uprawniony obywatel Nowej Zelandii
 • Wiek, co najmniej 18 lat
 • Pisemna deklaracja zapewnienia zakwaterowania i utrzymania dziecka
 • Sponsor bądź inna wskazana przez niego osoba na życzenie Departamentu Imigracji deklaruje poręczenie finansowe oraz wniesienie stosownej kaucji

Adoption, subclass 102

Dla dziecka zaadoptowanego lub, które będzie w najbliższym czasie zaadoptowane przez australijskiego sponsora.

 • Wiek, poniżej 18 lat
 • Posiadanie sponsora (adopcyjny rodzic – stały rezydent/obywatel Australii lub uprawniony obywatel Nowej Zelandii )
 • Niekaralność
 • Dobry stan zdrowia
 • Stały rezydent/obywatel Australii lub uprawniony obywatel Nowej Zelandii
 • Wiek, co najmniej 18 lat
 • Pisemna deklaracja zapewnienia zakwaterowania i utrzymania dziecka
 • Sponsor bądź inna wskazana przez niego osoba na życzenie Departamentu Imigracji deklaruje poręczenie finansowe oraz wniesienie stosownej kaucji

Orphan Relative, subclass 117/837

Dla dziecka pozostającego bez opieki i nie posiadającego rodziców, a także prawnych opiekunów, sponsorowanego przez australijskiego krewnego.

 • Wiek, poniżej 18 lat
 • Posiadanie sponsora (brat, siostra, dziadek, babcia, ciotka, wujek, siostrzeniec lub siostrzenica – stały rezydent/obywatel Australii lub uprawniony obywatel Nowej Zelandii )
 • Niekaralność
 • Dobry stan zdrowia
 • Stały rezydent/obywatel Australii lub uprawniony obywatel Nowej Zelandii
 • Wiek, co najmniej 18 lat
 • Pisemna deklaracja zapewnienia zakwaterowania i utrzymania dziecka
 • Sponsor bądź inna wskazana przez niego osoba na życzenie Departamentu Imigracji deklaruje poręczenie finansowe oraz wniesienie stosownej kaucji