Emigracja rodzinna – INNY KREWNY

EMIGRACJA RODZINNA – INNY KREWNY

KATEGORIE WIZ

Emigracja Rodzinna - INNY KREWNY

Aged Dependent Relative, subclass 114/838

Emigracja Rodzinna - INNY KREWNY

Remaining Relative, subclass 115/835

Emigracja Rodzinna - INNY KREWNY

Carer, subclass 116/836

Aged Dependent Relative, subclass 114/838

Dla osób w wieku emerytalnym będących na utrzymaniu finansowym australijskiego krewnego.

 • Wiek co najmniej 65 lat – mężczyzna, 60-65 lat – kobieta (wymóg wiekowy dla kobiet uzależniony od daty urodzenia)
 • Stan cywilny: wolny, rozwiedziony/a, wdowiec, wdowa lub w separacji
 • Posiadanie sponsora – dziecka (w tym adoptowanego), rodzica, brata, siostry, wnuka, ciotki, wujka, siostrzenicy lub siostrzeńca (stałego rezydenta/obywatela Australii lub uprawnionego obywatela Nowej Zelandii )
 • Na utrzymaniu sponsora przez okres co najmniej ostatnich 3 lat
 • Niekaralność
 • Dobry stan zdrowia
 • Stały rezydent/obywatel Australii lub uprawniony obywatel Nowej Zelandii mieszkający na terenie Australii od co najmniej 2 lat
 • Wiek co najmniej 18 lat
 • Sponsor bądź inna wskazana przez wnioskodawcę osoba deklaruje poręczenie finansowe oraz wniesienie stosownej kaucji

Remaining Relative, subclass 115/835

Dla osób, które są ostatnimi przebywającymi poza granicami Australii członkami rodziny australijskiego krewnego.

 • Posiadanie sponsora – rodzica, brata, siostry będącego stałym rezydentem, obywatelem Australii lub uprawnionym obywatelem Nowej Zelandii.
 • Brak posiadania najbliższego członka rodziny* niebędącego stałym rezydentem, obywatelem Australii lub uprawnionym obywatelem Nowej Zelandii.
 • Niekaralność
 • Dobry stan zdrowia

* najbliższy członek rodziny (dotyczy wnioskodawcy i współmałżonka):

 • Rodzic, rodzeństwo, lub
 • Niepełnoletnie, nie będące pod opieką dziecko, lub
 • Pełnoletnie, nie będące pod opieką dziecko
 • Stały rezydent/obywatel Australii lub uprawniony obywatel Nowej Zelandii mieszkający na terenie Australii od co najmniej 2 lat
 • Brak formalnych przeszkód sponsorowania (osoba, która w przeszłości występowała w roli sponsora w kategorii wizowej Remaining relative lub sama otrzymała wizę w tej kategorii nie może być sponsorem)
 • Wiek co najmniej 18 lat
 • Sponsor bądź inna wskazana przez wnioskodawcę osoba deklaruje poręczenie finansowe oraz wniesienie stosownej kaucji

Carer, subclass 116

Dla osób – opiekunów australijskich krewnych (lub członków ich najbliższej rodziny) wymagających stałej opieki.

 • Posiadanie sponsora – dziecka (w tym adoptowanego), rodzica, brata, siostry, dziadka, babci, wnuka, ciotki, wujka, siostrzenicy lub siostrzeńca (stałego rezydenta/obywatela Australii lub uprawnionego obywatela Nowej Zelandii.
 • Deklaracja stałej opieki nad sponsorem lub członkiem jego najbliższej rodziny, którego stan zdrowotny udokumentowany wynikami badań lekarskich wymaga opieki przez okres co najmniej 2 lat; brak możliwości uzyskania stałej pomocy ze strony najbliższych członków rodziny zamieszkujących w Australii, a także australijskich instytucji medycznych/paramedycznych
 • Niekaralność
 • Dobry stan zdrowia
 • Stały rezydent/obywatel Australii lub uprawniony obywatel Nowej Zelandii
 • Wiek, co najmniej 18 lat
 • Sponsor bądź inna wskazana przez wnioskodawcę osoba deklaruje poręczenie finansowe oraz wniesienie stosownej kaucji