Emigracja Rodzinna – RODZIC

EMIGRACJA RODZINNA – RODZIC

KATEGORIE WIZ

Emigracja Rodzinna - Rodzic

Parent, subclass 103

Emigracja Rodzinna - Rodzic

Aged Parent, subclass 804

Emigracja Rodzinna - Rodzic

Contributory Parent, subclass 143

Emigracja Rodzinna - Rodzic

Contributory Aged Parent, subclass 864

Emigracja Rodzinna - Rodzic

Contributory Parent, subclass 173

Emigracja Rodzinna - Rodzic

Contributory Aged Parent, subclass 884

Parent, subclass 103

 • Posiadanie sponsora – dziecka lub jego współmałżonka (stałego rezydenta/obywatela Australii lub uprawnionego obywatela Nowej Zelandii )
 • Co najmniej połowa wszystkich dzieci wnioskodawcy mieszka na stałe w Australii, lub
 • Większość dzieci wnioskodawcy mieszka w Australii niż w jakimkolwiek innym kraju
 • Niekaralność
 • Dobry stan zdrowia
 • Stały rezydent/obywatel Australii lub uprawniony obywatel Nowej Zelandii mieszkający na terenie Australii od co  najmniej 2 lat
 • Wiek co najmniej 18 lat (w przypadku gdy sponsor nie jest pełnoletni w jego roli może wystąpić bliski krewny, opiekun prawny lub określona instytucja)
 • Sponsor bądź inna wskazana przez wnioskodawcę osoba deklaruje poręczenie finansowe oraz wniesienie stosownej kaucji

Agent Parent, subclass 804

Wiza dla rodziców w wieku emerytalnym.

 • Wiek co najmniej 65 lat – mężczyzna, 60-65 lat – kobieta (wymóg wiekowy dla kobiet uzależniony od daty urodzenia)
 • Posiadanie sponsora – dziecka lub jego współmałżonka (stałego rezydenta/obywatela Australii lub uprawnionego obywatela Nowej Zelandii )
 • Co najmniej połowa wszystkich dzieci wnioskodawcy mieszka na stałe w Australii, lub
 • Większość dzieci wnioskodawcy mieszka w Australii niż w jakimkolwiek innym kraju
 • Niekaralność
 • Dobry stan zdrowia
 • Stały rezydent/obywatel Australii lub uprawniony obywatel Nowej Zelandii mieszkający na terenie Australii od co  najmniej 2 lat
 • Wiek co najmniej 18 lat (w przypadku gdy sponsor nie jest pełnoletni w jego roli może wystąpić bliski krewny, opiekun prawny lub określona instytucja)
 • Sponsor bądź inna wskazana przez wnioskodawcę osoba deklaruje poręczenie finansowe oraz wniesienie stosownej kaucji

Contributory Parent, subclass 143

 • Posiadanie sponsora – dziecka lub jego współmałżonka (stałego rezydenta/obywatela Australii lub uprawnionego obywatela Nowej Zelandii )
 • Co najmniej połowa wszystkich dzieci wnioskodawcy mieszka na stałe w Australii, lub
 • Większość dzieci wnioskodawcy mieszka w Australii niż w jakimkolwiek innym kraju (nie dotyczy posiadacza wizy Contributory Parent, subclass 173)
 • Niekaralność (nie dotyczy posiadacza wizy Contributory Parent, subclass 173)
 • Dobry stan zdrowia (nie dotyczy posiadacza wizy Contributory Parent, subclass 173)
 • Stały rezydent/obywatel Australii lub uprawniony obywatel Nowej Zelandii mieszkający na terenie Australii od co  najmniej 2 lat
 • Wiek co najmniej 18 lat (w przypadku gdy sponsor nie jest pełnoletni w jego roli może wystąpić bliski krewny, opiekun prawny lub określona instytucja)
 • Sponsor bądź inna wskazana przez wnioskodawcę osoba deklaruje poręczenie finansowe oraz wniesienie stosownej kaucji

Contributory Aged Parent, subclass 864

Wiza dla rodziców w wieku emerytalnym.

 • Wiek, co najmniej 65 lat – mężczyzna, 60-65 lat – kobieta (wymóg wiekowy dla kobiet uzależniony od daty urodzenia)
 • Posiadanie sponsora – dziecka lub jego współmałżonka (stałego rezydenta/obywatela Australii lub uprawnionego obywatela Nowej Zelandii )
 • Co najmniej połowa wszystkich dzieci wnioskodawcy mieszka na stałe w Australii, lub
 • Większość dzieci wnioskodawcy mieszka w Australii niż w jakimkolwiek innym kraju (nie dotyczy posiadacza wizy Contributory Aged Parent, subclass 884)
 • Niekaralność (nie dotyczy posiadacza wizy Contributory Aged Parent, subclass 884)
 • Dobry stan zdrowia (nie dotyczy posiadacza wizy Contributory Aged Parent, subclass 884)
 • Stały rezydent/obywatel Australii lub uprawniony obywatel Nowej Zelandii mieszkający na terenie Australii od co  najmniej 2 lat
 • Wiek co najmniej 18 lat (w przypadku gdy sponsor nie jest pełnoletni w jego roli może wystąpić bliski krewny, opiekun prawny lub określona instytucja)
 • Sponsor bądź inna wskazana przez wnioskodawcę osoba deklaruje poręczenie finansowe oraz wniesienie stosownej kaucji

Contributory Parent, subclass 173

Wiza tymczasowego pobytu, ważna 2 lata.

 • Posiadanie sponsora – dziecka lub jego współmałżonka (stałego rezydenta/obywatela Australii lub uprawnionego obywatela Nowej Zelandii )
 • Co najmniej połowa wszystkich dzieci wnioskodawcy mieszka na stałe w Australii, lub
 • Większość dzieci wnioskodawcy mieszka w Australii niż w jakimkolwiek innym kraju
 • Niekaralność
 • Dobry stan zdrowia
 • Stały rezydent/obywatel Australii lub uprawniony obywatel Nowej Zelandii mieszkający na terenie Australii od co  najmniej 2 lat
 • Wiek co najmniej 18 lat (w przypadku gdy sponsor nie jest pełnoletni w jego roli może wystąpić bliski krewny, opiekun prawny lub określona instytucja)
 • Sponsor bądź inna wskazana przez wnioskodawcę osoba deklaruje poręczenie finansowe oraz wniesienie stosownej kaucji

Agent Parent, subclass 884

Wiza tymczasowego pobytu, ważna 2 lata dla rodzica w wieku emerytalnym.
Posiadacz wizy może na terenie Australii ubiegać się (w okresie ważności wizy) o wizę stałego
pobytu Contributory Aged Parent, subclass 864.

 • Wiek, co najmniej 65 lat – mężczyzna, 60-65 lat – kobieta (wymóg wiekowy dla kobiet uzależniony od daty urodzenia)
 • Posiadanie sponsora – dziecka lub jego współmałżonka (stałego rezydenta/obywatela Australii lub uprawnionego obywatela Nowej Zelandii )
 • Co najmniej połowa wszystkich dzieci wnioskodawcy mieszka na stałe w Australii, lub
 • Większość dzieci wnioskodawcy mieszka w Australii niż w jakimkolwiek innym kraju
 • Niekaralność
 • Dobry stan zdrowia
 • Stały rezydent/obywatel Australii lub uprawniony obywatel Nowej Zelandii mieszkający na terenie Australii od co  najmniej 2 lat
 • Age 18 years or over (in case sponsor is under 18, his close relative, guardian or community organisation may act as a sponsor)
 • Sponsor or other nominated person provides Assurance of Support including security bond