Emigracja Specjalna

KATEGORIE WIZ SPECJALNYCH

Distinguished Talent, subclass 124/858

Former Resident, subclass 151

Distinguished Talent, subclass 124/858

Wiza przeznaczona dla osób posiadających międzynarodowe osiągnięcia w dziedzinie sztuki, sportu, nauki, badań naukowych lub w określonej profesji.

  • Reputacja i osiągnięcia (bieżące) na skalę międzynarodową
  • Nominacja obywatela/stałego rezydenta Australii lub uprawnionego obywatela Nowej Zelandii lub australijskiej  organizacji/stowarzyszenia
  • Nominator musi posiadać krajową (australijską) reputację w dziedzinie reprezentowanej przez wnioskodawcę.

Former Resident, subclass, 151

Wiza przeznaczona dla osób, byłych rezydentów Australii, którzy nie przyjęli w okresie pobytu obywatelstwa Australii. 

  • Wiek poniżej 45 lat
  • Udokumentowany co najmniej 9-letni (w okresie pierwszych 18 lat życia) pobyt w Australii lub odbycie co najmniej  3-miesięcznej służby w australijskich siłach zbrojnych przed 19 stycznia 1981 r. ( w uzasadnionych przypadkach  dopuszczalny jest krótszy okres służby z powodów zdrowotnych)
  • Utrzymywanie bliskich kontaktów z Australią (kontakt rodzinny, biznesowy,kulturalny)