Emigracja Zawodowa

EMIGRACJA ZAWODOWA

Emigracja zawodowa -NIEZALEŻNA

KATEGORIE WIZ

 • Skilled Independent, subclass 189

Emigracja zawodowa - SPONSOROWANA (KREWNY/RZĄD)

KATEGORIE WIZ

 • Skilled Nominated, subclass 190
 • Skilled Nominated or Sponsored, subclass 489
 • Skilled Regional, subclass 887

Emigracja zawodowa - SPONSOROWANA (PRACODAWCA)

KATEGORIE WIZ

 • Employer Nomination Scheme, subclass 186
 • Regional Sponsored Migration Scheme, subclass 187

EMIGRACJA ZAWODOWA – NIEZALEŻNA

Skilled Independent, subclass 189

EMIGRACJA ZAWODOWA – SPONSOROWANA (KREWNY/RZĄD)

Skilled Nominated, subclass 190

1AUSTRALIJSKI SPONSOR:KREWNY
Australijski krewny (rodzic, dziecko, brat, siostra, ciotka, wujek, bratanek, bratanica, siostrzeniec, siostrzenica)* lub uprawniony obywatel Nowej Zelandii.

*Akceptowalne pokrewieństwo w pierwszej linii, poprzez adopcję i z racji powtórnego zawarcia związku małżeńskiego.

2AUSTRALIJSKI SPONSOR:RZĄD
Australijski rząd stanowy/terytorialny

EMIGRACJA ZAWODOWA – SPONSOROWANA (KREWNY/RZĄD)

Skilled Nominated or Sponsored, subclass 489

1WYMAGANIA
Wiza tymczasowego pobytu ważna 4 lata. Istnieje obowiązek mieszkania, pracy i nauki na tym samym terenie gdzie jest zlokalizowany sponsor. Po upływie 2 lat i wykazaniu się posiadaniem co najmniej 12-miesięcznego doświadczenia zawodowego
(praca na pełny etat lub własna działalność gospodarcza) posiadacz wizy nabywa prawo starania się o przyznanie wizy stałego pobytu w kategorii wizowej Skilled Regional, subclass 887.
2AUSTRALIJSKI SPONSOR:KREWNY

Australijski krewny (rodzic, dziecko, brat, siostra, ciotka, wujek, bratanek, bratanica, siostrzeniec, siostrzenica)* lub uprawniony obywatel Nowej Zelandii.

*Akceptowalne pokrewieństwo w pierwszej linii, poprzez adopcję i z racji powtórnego zawarcia związku małżeńskiego.


3AUSTRALIJSKI SPONSOR:RZĄD
Australijski rząd stanowy/terytorialny
 • Posiadanie zaproszenia do złożenia wniosku wizowego ( SKILL SELECT )
 • Wiek poniżej 45 lat
 • Nominowany i uznany/nostryfikowany zawód z list zawodów: MEDIUM AND LONG-TERM STRATEGIC SKILLS LIST (dotyczy wizy subclass 189) lub SHORT-TERM SKILLED OCCUPATION LIST (dotyczy wiz subclass 190 and 489 o ile wniosek jest składany w oparciu o nominacje rządu stanowego)
 • Znajomość j. angielskiego na poziomie co najmniej COMPETENT ENGLISH (szczegółowy opis w PDF poniżej)
 • Uzyskanie 60 pkt – TEST PUNKTOWY (szczegółowy opis w PDF poniżej)

EMIGRACJA ZAWODOWA – SPONSOROWANA (KREWNY/RZĄD)

Skilled Regional, subclass 887

Posiadanie co najmniej 12-miesięcznego australijskiego doświadczenia zawodowego (praca na pełen etat lub własna działalność gospodarcza) uzyskanego w trakcie posiadania jednej z ponizszych wiz:

 • Skilled Designated Area Sponsored, subclass 496
 • Skilled Independent Regional, subclass 495
 • Skilled Regional Sponsored, subclass 475
 • Skilled Regional Sponsored, subclass 487
 • Skilled Nominated or Sponsored, subclass 489
 • Udokumentowany (co najmniej 2-letni) pobyt w tym samym stanie lub na tym samym terytorium Australii, w którym jest zlokalizowany sponsor
 • Dobry stan zdrowia
 • Niekaralność

EMIGRACJA ZAWODOWA – SPONSOROWANA (PRACODAWCA)

Employer Nomination Scheme, subclass 186

 • Wiek poniżej 45 lat (poniżej 50 lat o ile ubiega się na podstawie 2 lat pracy w oparciu o posiadaną wizę Temporary Work)
 • Wnioskodawca spełnia jeden z poniższych wymogów:
 1. Posiadanie uznanych/nostryfikowanych w Australii kwalifikacji zawodowych oraz co najmniej 3-letniego doświadczenia zawodowego w zawodzie z listy zawodów: MEDIUM AND LONG-TERM STRATEGIC SKILLS LIST i SHORT-TERM SKILLED OCCUPATION LIST. Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej COMPETENT ENGLISH (szczegółowy opis w PDF poniżej), LUB
 2. Przepracowane ostatnie 2 lata w nominowanym zawodzie na terenie Australii w oparciu o posiadana wizę Temporary Work,subclass 457. Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej COMPETENT ENGLISH(szczegółowy opis w PDF poniżej), LUB
 3. Posiadanie kwalifikacji, doświadczenia zawodowego oraz znajomości języka angielskiego zgodnie z wymogami umowy zawartej pomiędzy rządem Australii a pracodawcą lub związkiem przemysłowym
 • Wnioskodawca spełnia kryteria uzyskania wymaganych na terenie Australii uprawnień do wykonywania swojego zawodu (dotyczy zawodów wymagających posiadania licencji/rejestracji zawodowej)
 • Niekaralność
 • Dobry stan zdrowia

W szczególnych, uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość uzyskania zwolnienia z wymogu wiekowego, znajomości języka angielskiego i/lub doświadczenia zawodowego.

 • Prowadzenie aktywnej i legalnej działalności gospodarczej na terenie Australii
 • Posiadanie wolnego miejsca pracy
 • Prowadzenie działaności zgodnie z obowiązującym australijskim prawem pracy oraz prawem imigracyjnym
 • Aktywna działalność w szkoleniu obywateli australijskich i stałych rezydentów Australii (w przypadku nowo powstałych firm – udokumentowane zamiary prowadzenia szkoleń)

OFERTA PRACY:

 • W pełnym wymiarze godzin na okres co najmniej 2 lat
 • Spełniająca wymogi i standardy australijskiego prawa pracy
 • W zawodzie z listy zawodów: SHORT-TERM SKILLED OCCUPATION LIST
 • Z roczną rynkową pensją

EMIGRACJA ZAWODOWA – SPONSOROWANA (PRACODAWCA)

Regional Sponsored Migration Schme, subclass 187

 • Wiek poniżej 45 lat (poniżej 50 lat o ile ubiega się na podstawie 2 lat pracy w oparciu o posiadaną wizę Temporary Work)
 • Wnioskodawca spełnia jeden z poniższych wymogów:
 1. Posiadanie formalnych kwalifikacji zawodowych* adekwatnych do oferty pracy oraz znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej COMPETENT ENGLISH, (szczegółowy opis w PDF poniżej), LUB
 2. Przepracowane ostatnie 2 lata w nominowanym zawodzie na terenie Australii w oparciu o posiadana wizę Temporary Work,subclass 457. Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej COMPETENT ENGLISH(szczegółowy opis w PDF poniżej), LUB
 3. Posiadanie kwalifikacji, doświadczenia zawodowego oraz znajomości języka angielskiego zgodnie z wymogami umowy zawartej pomiędzy rządem Australii a pracodawcą lub związkiem przemysłowym
 • Wnioskodawca spełnia kryteria uzyskania wymaganych na terenie Australii uprawnień do wykonywania swojego zawodu (dotyczy zawodów wymagających posiadania licencji/rejestracji zawodowej)
 • Niekaralność
 • Dobry stan zdrowia

*osoby sponsorowane na podstawie oferty pracy w zawodzie robotnika wykwalifikowanego i nieposiadające australijskich formalnych kwalifikacji zawodowych muszą kwalifikcje mieć uznane/nostryfikowane

W szczególnych, uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość uzyskania zwolnienia z wymogu wiekowego, znajomości języka angielskiego i/lub doświadczenia zawodowego.

 • Prowadzenie aktywnej i legalnej działalności gospodarczej na terenie AUSTRALII REGIONALNEJ (szczegóły w PDF poniżej)
 • Posiadanie wolnego miejsca pracy
 • Prowadzenie działaności zgodnie z obowiązującym australijskim prawem pracy oraz prawem imigracyjnym

OFERTA PRACY:

 • W pełnym wymiarze godzin na okres co najmniej 2 lat
 • Spełniająca wymogi i standardy australijskiego prawa pracy
 • W zawodzie z listy IMMI 15/083 lub IMMI 15/109
 • Z roczną rynkową pensją
 • Certyfikowana przez lokalny urząd – Regional Certifying Body