Nota Prawna

Materiały przedstawione na tej stronie internetowej, udostępniane są bezpłatnie i mają służyć jedynie celom informacyjnym. Żadna z informacji znajdujących się na tej stronie internetowej nie stanowi oficjalnej porady z zakresu australijskiego prawa imigracyjnego. Osoby zainteresowane uzyskaniem oficjalnej porady lub bardziej szczegółowych informacji dotyczących kwestii zawartych na tej stronie proszone są o skontaktowanie się bezpośrednio z biurem firmy APIS.

Firma APIS dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte na tej stronie pochodziły z wiarygodnych źródeł i aby były kompletne, prawdziwe i aktualne. Nie będziemy jednak ponosić odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w nich, ani za ewentualne rezultaty działań podjętych w oparciu o nie. Informacje na tej stronie przedstawione są bez jakiekolwiek gwarancji kompletności, prawdziwości ani aktualności. Żadną gwarancją nie są też objęte rezultaty użycia tych informacji.

LINKI DO INNYCH STRON 
Niektóre podstrony strony internetowej firmy APIS mogą zawierać linki do innych stron stworzonych i utrzymywanych przez osoby trzecie. Nasza firma nie mając nad nimi żadnej kontroli, nie odpowiada za treść tych stron ani za stosowaną tam politykę ochrony danych osobowych.

PRAWA AUTORSKIE
Zawartość strony firmy APIS podlega pełnej ochronie prawnej przewidzianej stosownymi przepisami prawa autorskiego zawartymi w Australian Copyright Act 1968. Dlatego też wykorzystywanie bez upoważnienia jakichkolwiek materiałów zamieszczonych na tej stronie może stanowić naruszenie praw autorskich.

Żadna część tej strony nie może być kopiowana (w wydruku ani w formie elektronicznej ani innej) dla żadnych celów za wyjątkiem dozwolonego użytku prywatnego.
Żadna część tej strony internetowej nie może być dla żadnych celów zmieniana, rozpowszechniana, udostępniana publicznie lub inkorporowana w innych pracach, publikacjach, stronach internetowych lub jakiejkolwiek formie przekazu elektronicznego.