Wizy emigracyjne


AUSTRALIJSKI PROGRAM IMIGRACYJNY SKŁADA SIĘ Z 5 GŁÓWNYCH KATEGORII:


Emigracja zawodowa

Kategoria, w której jest przyznawana największa liczba wiz emigracyjnych, wybierana przez osoby z kwalifikacjami i doświadczeniami zawodowymi poszukiwanymi w Australii. Wymagana jest również dobra znajomość języka angielskiego.
EMIGRACJA ZAWODOWA - OPCJE WIZOWE:
  • Emigracja zawodowa - niezależna
  • Emigracja zawodowa - sponsorowana (australijski krewny/rząd stanowy lub terytorialny)
  • Emigracja zawodowa - sponsorowana (australijski pracodawca)
Zobacz szczegóły

Emigracja Rodzinna

W ramach programu emigracji rodzinnej stali rezydenci oraz australijscy obywatele mogą sponsorować swoich członków rodzin (partnerów przeciwnej i tej samej płci, współmałżonków, dzieci, rodziców oraz innych krewnych) w ubieganiu się o wizy emigracyjne.
EMIGRACJA RODZINNA - OPCJE WIZOWE:

Emigracja Biznesowa

Program przeznaczony dla osób, które odniosły sukces w prowadzeniu działalności gospodarczej lub zajmują wysokie stanowiska w firmach/korporacjach.
Zobacz szczegóły

Emigracja Specjalna

Program emigracji specjalnej umożliwia byłym australijskim rezydentom powrót do kraju, jak również emigrację osobom z osiągnięciami na skalę międzynarodową, między innymi w takich dziedzinach jak sport, kultura i sztuka.
Zobacz szczegóły

Emigracja Humanitarna

Corocznie dla kilkunastotysięcznej grupy uchodźców i osób prześladowanych bądź dyskryminowanych Australia otwiera swoje granice.
Zobacz szczegóły