Wizy studenckie

KATEGORIE WIZ STUDENCKICH

Student, subclass 500

Student Guardian, subclass 590

Student, subclass 500

 • Wiek co najmniej 6 lat
 • Opłacony kurs/studia dzienne znajdujące się w rejestrze CRICOS
 • Posiadanie środków finansowych na pokrycie kosztów podróży, pobytu i edukacji w Australii *, a także kosztów
  utrzymania współmałżonka/dzieci i nauki dzieci (bez względu na to czy ubiegają się o wizy)
 • Zorganizowane zakwaterowanie i opieka studenta (wnioskodawcy niepełnoletni)
 • Opłacone studenckie ubezpieczenie zdrowotne na cały przewidywany okres pobytu w Australii
 • Niekaralność
 • Dobry stan zdrowia

$19,830 na rok ($20,290 od 1 Lutego 2018) – wnioskodawca
$6,940 na rok ($7,100 od 1 Lutego 2018) – partner/współmałżonek wnioskodawcy
$2,970 na rok ($3,040 od 1 Lutego 2018) – na każde dziecko wnioskodawcy

Opłaty za naukę – wnioskodawca
$8000 – roczne koszty edukacji dzieci w wieku 5-18 lat

Opłata za bilet lotniczy w obie strony – wnioskodawca i każdy członek rodziny

Student Guardian, subclasss 580

Wiza dla opiekunów studentów poniżej 18 roku życia lub wymagających stałej opieki z wyjątkowych względów.

 • Wiek co najmniej 21 lata (nie dotyczy rodzica dziecka)
 • Brak na utrzymaniu dziecka poniżej 6 roku życia *
 • Pokrewieństwo: współmałżonek, dziecko, rodzic, rodzeństwo, dziadkowie, ciotka, wujek, siostrzeniec, siostrzenica,
  (akceptowane pokrewieństwa z racji adopcji i powtórnego zawarcia związku małżeńskiego) **
 •  Posiadanie odpowiednich finansów na pokrycie kosztów pobytu
 • Niekaralność
 • Dobry stan zdrowia

*w sytuacjach szczególnych zwolnienie z wymogu

Uwaga:
Wiza nie uprawnia do podjęcia pracy.