ZAKRES USŁUG


Konsultacje wizowe

W ramach konsultacji udzielamy obszernych wyjaśnień odnośnie aktualnie obowiązujących przepisów wizowych.

Rodzaje konsultacji:
 • Osobiste
 • Telefoniczne
* wymagana rezerwacja terminu konsultacji


Weryfikacja szans na emigrację

W oparciu o wypełniony i przesłany formularz pełnej weryfikacji dokonujemy analizy realnych możliwości spełnienia przez klienta wszystkich kryteriów uzyskania wizy emigracyjnej w ramach programu emigracji zawodowej.

  Analiza obejmuje
 • Wybór optymalnej kategorii wizowej
 • Przedstawienie kryteriów uzyskania wizy
 • Analiza możliwości uznania kwalifikacji zawodowych do celów emigracyjnych
 • Punktacja w ramach testu punktowego
 • Możliwości uzyskania nominacji rządu stanowego/terytorialnego Australii
 • Alternatywne możliwości uzyskania wizy emigracyjnej (inne kategorie wizowe)
 • Szczegółowe uzasadnienie w przypadku niespełnienia kryteriów wizowych

W oparciu o udzielone odpowiedzi na pytania zawarte w przesłanej uprzednio ankiecie dokonujemy analizy realnych możliwości uzyskania przez klienta wizy emigracyjnej w ramach emigracji biznesowej i emigracji rodzinnej.

  Analiza obejmuje
 • Wybór optymalnej kategorii wizowej
 • Przedstawienie kryteriów uzyskania wizy
 • Szczegółowe uzasadnienie w przypadku niespełnienia kryteriów wizowych

Dodatkowo, w przypadku osób zamierzających kształcić się w Australii doradzamy w zakresie wyboru kursu/kierunku studiów tak, aby po ukończeniu edukacji szanse uzyskania wizy stałego pobytu były jak największe.

  Analiza obejmuje:
 • Wybór optymalnej kategorii wizowej
 • Przedstawienie kryteriów uzyskania wizy
 • Możliwości uznania kwalifikacji zawodowych do celów emigracyjnych (obecnie posiadanych i uzyskanych w Australii)
 • Propozycje kilku wariantów edukacji w Australii
 • Punktacja w ramach testu punktowego (na dzień weryfikacji i po ukończeniu nauki w Australii)
 • Możliwości uzyskania nominacji rządu stanowego/terytorialnego Australii

Uznanie kwalifikacji zawodowych do celów emigracyjnych

Pomagamy w prawidłowym przygotowaniu pełnej dokumentacji wymaganej do złożenia wraz z wnioskiem o uznanie wyuczonego i/lub wykonywanego zawodu.

  Każdy klient otrzymuje:
 • Potrzebne formularze/wnioski
 • Spis wymaganych dokumentów
 • Opis nominowanego zawodu według australijskich i polskich kryteriów
 • Wzory pism oraz różnych wymaganych zaświadczeń

W imieniu klienta wypełniamy i składamy wniosek wraz z dokumentacją oraz prowadzimy korespondencję z urzędem rozpatrującym wniosek. W okresie trwania usługi przysługują bezpłatne konsultacje odnośnie procedury uznania zawodu.


Emigracja- pełny serwis doradczy

Zakres pełnego serwisu doradczego w poszczególnych etapach procedury wizowej, na przykładzie emigracji zawodowej:

  Analiza i wstępne czynności
 • Wybór optymalnej kategorii wizowej
 • Uznanie/nostryfikacja kwalifikacji zawodowych do celów emigracyjnych
 • Pomoc w uzyskaniu nominacji rządu stanowego/terytorialnego Australii
 • Inne wstępne czynności

 • Złożenie wniosku wizowego
 • Przygotowanie wniosku wizowego oraz dokumentacji zgodnie z wytycznymi Australijskiego
 • Departamentu Imigracji i Ochrony Granic (DIBP)
 • Przygotowanie listu z wykazem załączonych dokumentów
 • Złożenie wniosku wizowego w imieniu klienta

 • Monitorowanie złożonego wniosku
 • Prowadzenie korespondencji z Australijskim Departamentem Imigracji na temat złożonego wniosku wizowego
 • Wyjaśnianie wszelkich potencjalnych niejasności
 • nformowanie na bieżąco o etapach rozpatrywania złożonego wniosku
 • Zawiadomienie klienta o podjętej przez Departament Imigracji decyzji

 • Na każdym etapie procedury wizowej klient otrzymuje:
 • Wypełnione przez agenta imigracyjnego w imieniu klienta formularze oraz wnioski
 • Spis wymaganych dokumentów
 • Opis nominowanego zawodu według australijskich i polskich kryteriów
 • Wzory pism, zaświadczeń oraz wszelakich oświadczeń (np. CV, referencje pracodawców, klientów)

W okresie trwania usługi klientowi przysługują bezpłatne konsultacje.