Emigracja Rodzinna – PARTNER

EMIGRACJA RODZINNA – PARTNER

KATEGORIE WIZ

Emigracja Rodzinna - PARTNER

Prospective Marriage, subclass 300

Emigracja Rodzinna - PARTNER

Partner, subclass 309/820 – Provisional

Emigracja Rodzinna - PARTNER

Partner, subclass 100/801 – Permanent

Prospective Marriage, subclass 300

Dla osób zamierzających zawrzeć związek małżeński z rezydentem/obywatelem Australii lub uprawnionym obywatelem Nowej Zelandii.

Wnioskodawca jest zobowiązany zawrzeć związek małżeński ze sponsorem w okresie ważności wizy (9 miesięcy).

 • Wiek, co najmniej 18 lat ( w przypadku posiadania zgody australijskiego sądu-co najmniej 16 lat)
 • Wnioskodawca i sponsor znają się osobiście
 •  Szczery zamiar zawarcia ze sponsorem niefikcyjnego związku małżeńskiego w okresie ważności wizy
 • Brak formalnych przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego
 • Niekaralność
 • Dobry stan zdrowia
 • Stały rezydent/obywatel Australii lub uprawniony obywatel Nowej Zelandii.
 • Wiek, co najmniej 18 lat ( w przypadku posiadania zgody australijskiego sądu-co najmniej 16 lat)
 • Brak formalnych przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego
 • Sponsor nie podlega ograniczeniom w sponsorowaniu
 • Sponsor bądź inna wskazana przez niego osoba na życzenie Departamentu Imigracji deklaruje poręczenie finansowe oraz wniesienie stosownej kaucji

Partner, subclass 309/820 – Provisional

Partner, subclass 100/801 – Permanent

Dla osób będących w nieformalnym (w tym w związku tej samej płci ) lub formalnym związku małżeńskim z rezydentem/obywatelem Australii lub uprawnionym obywatelem Nowej Zelandii.

PROCES WIZOWY SKŁADA SIĘ Z 2 ETAPÓW:

 1. Przyznanie wizy tymczasowego pobytu
 2. Przyznanie wizy stałego pobytu po okresie co najmniej 2 lat trwania związku (w szczególnych okolicznościach w okresie krótszym)
 • Wiek, co najmniej 18 lat ( w przypadku posiadania zgody australijskiego sądu-co najmniej 16 lat) – dotyczy związku  nieformalnego
 • Nieformalny związek (konkubinat) ze sponsorem, trwający co najmniej ostatnie 12 miesięcy poprzedzających złożenie  wniosku wizowego, lub
 • Zawarty (niefikcyjny) związek małżeński ze sponsorem
 • Niekaralność
 • Dobry stan zdrowia
 • Stały rezydent/obywatel Australii lub uprawniony obywatel Nowej Zelandii.
 • Wiek, co najmniej 18 lat ( w niektórych przypadkach-co najmniej 16 lat)
 • Sponsor nie podlega ograniczeniom w sponsorowaniu
 • Sponsor bądź inna wskazana przez niego osoba na życzenie Departamentu Imigracji deklaruje poręczenie finansowe oraz wniesienie stosownej kaucji